9 mai 2010

Cu bicicleta prin Bucuresti, ciclopromenada nocturna 2010 / With The Bicycle Through Bucharest, 2010 Nocturne Cyclopromenade (format video)VIDEO CU BICICLETA PRIN BUCURESTI,
CICLOPROMENADA NOCTURNA 2010


Cu bicicleta prin Bucuresti, ciclopromenada nocturna 2010
With The Bicycle Through Bucharest, 2010 Nocturne Cyclopromenade
KERUCOV .ro © 1997 - 2010 || Andrei Vocurek


Cu bicicleta prin Bucuresti, ciclopromenada nocturna 2010
With The Bicycle Through Bucharest, 2010 Nocturne Cyclopromenade
09 mai 2010

________
(c) KERUCOV .ro
see also: Travel Articles And Photography by Ira
________

Niciun comentariu: