30 iunie 2014

28 iunie 2014

Cu bicicleta prin Bucuresti - 16: Parcul Alexandru Ioan Cuza, cu bicicleta si hidrobicicleta (montaj foto-video)
CU BICICLETA PRIN BUCURESTI - 16:
PARCUL ALEXANDRU IOAN CUZA,
CU BICICLETA SI HIDROBICICLETA

Cu bicicleta prin Bucuresti - 16:
Parcul Alexandru Ioan Cuza, cu bicicleta si hidrobicicleta
(montaj foto-video)

Cycling In Bucharest - 16 - Alexandru Ioan Cuza Park (Titan Park / IOR Park),
by bike and hydro-bike
© 2007 - 2014 | KERUCOV .ro
_____________________________________________________________________________

KERUCOV .ro - Fotografie si Jurnale de Calatorie
www.kerucov.ro | facebook.com/kerucov.ro
TRASEE CU BICICLETA MTB XC - Mountain Biking & Cross Country
trasee-cu-bicicleta.kerucov.ro | dificultate trasee |
calendar evenimente biciclete | facebook.com/mtb.xc


Cu bicicleta prin Bucuresti - traseul 16: Parcul Alexandru Ioan Cuza, cu bicicleta si hidrobicicleta
Cu bicicleta prin Bucuresti - traseul 16:
Parcul Alexandru Ioan Cuza, cu bicicleta si hidrobicicletaCu bicicleta prin Bucuresti - traseul 16:
Parcul Alexandru Ioan Cuza, cu bicicleta si hidrobicicleta
Cycling In Bucharest - 16 - Alexandru Ioan Cuza Park (Titan Park / IOR Park),
by bike and hydro-bike
© 2007 - 2014 | KERUCOV .ro

_____________________________________________________________________________

KERUCOV .ro - Fotografie si Jurnale de Calatorie
www.kerucov.ro | facebook.com/kerucov.ro
TRASEE CU BICICLETA MTB XC - Mountain Biking & Cross Country
trasee-cu-bicicleta.kerucov.ro | dificultate trasee |
calendar evenimente biciclete | facebook.com/mtb.xc


27 iunie 2014

Plimbare cu bicicleta - Case colorate, blocuri gri (montaj foto-video)
Plimbare cu bicicleta - Case colorate, blocuri gri
(montaj foto-video)
#pushbike #bucuresti #plimbare #bicicleta

Plimbare cu bicicleta - Case colorate, blocuri gri (montaj foto-video)
© 2007 - 2014 | KERUCOV .ro
_____________________________________________________________________________

KERUCOV .ro - Fotografie si Jurnale de Calatorie
www.kerucov.ro | facebook.com/kerucov.ro
TRASEE CU BICICLETA MTB XC - Mountain Biking & Cross Country
trasee-cu-bicicleta.kerucov.ro | dificultate trasee |
calendar evenimente biciclete | facebook.com/mtb.xc


Expozitie trenuri istorice in Gara de Nord, Bucuresti


Expozitie trenuri istorice in Gara de Nord
Bucuresti - 13 iunie 2014


_____________________________________________________________________________

KERUCOV .ro - Fotografie si Jurnale de Calatorie
www.kerucov.ro | facebook.com/kerucov.ro
TRASEE CU BICICLETA MTB XC - Mountain Biking & Cross Country
trasee-cu-bicicleta.kerucov.ro | dificultate trasee |
calendar evenimente biciclete | facebook.com/mtb.xc